Hír

2020-12-17 09:24:00

Budapest

A tudásszociológia hazai vitája

A Korunk c. folyóirat felkérésére tanulmány készül a tudásszociológiai megközelítés megjelenése kapcsán kipattant hazai vitáról.

Az 1930-as években részben a Nyugat c. folyóirat hasábjain Fülep Lajos és Babits Mihály részvételével alakult ki bizonyos kontroverzia Mannheim Károly tudásszociológiájának különösen a művészetértelmezés kontextusában releváns vonatkozásairól. E vitához a korabeli művészet- és irodalomelmélet jeles műveliői is kapcsolódtak, így például Szerb Antal is. A készülő tanulmány ezt a vitát rekonstruálja a korban uralkodó szellemtörténeti módszertan háttere előtt, kitekintéssel a korabeli Németországban folyó tudásszociológia-vitára is.