Demeter Tamás

művészetelmélet

Bemutatkozás

Doktori fokozataimat a BME-n (2003) és a Cambridge-i Egyetemen (2010) szereztem, a PTE-n habilitáltam (2008), majd MTA Doktora fokozatot szereztem (2017). 1997 óta dolgozom az ELKH BTK Filozófiai Intézetében, jelenleg mint osztályvezető és Lendület kutatócsoport-vezető tudományos tanácsadó, valamint 2013 óta a PTE BTK Szociológia Tanszékén, jelenleg mint egyetemi tanár. Korábban kutatói ösztöndíjas voltam a berlini tudománytörténeti Max Planck Intézetben, a Netherlands Institute for Advanced Study-ban, az edinburghi Institute for Advanced Study in the Humanities-ben, a Cambrigde-i Egyetemen és a St. Andrews-i Egyetemen. Kutatási területeim a pszichológia filozófiája, a 17-18. század tudomány- és filozófiatörténete, valamint 20. századi filozófiai-szociológiai vonatkozású magyar eszmetörténete.

Kutatásom a magyar művészetelméleti gondolkodás szociologizáló tendenciáinak a XX. század első felében feltárható történetét kívánja rekonstruálni. Ennek vezérfonalául azt a módszertantörténeti keretet kívánom felhasználni és továbbfejleszteni, amelyet két korábban megjelent könyvemben (A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia főárama a XX. században, Századvég, 2011 és A társadalom zenei képe, Rózsavölgyi, 2017) vázoltam. E keret legfontosabb jellemzője, hogy a XX. század meghatározó magyar eszmetörténeti teljesítményeit szociológiailag inspirált módszertanok erőterében teszi rekonstruálhatóvá, s a XX. század első felének vonatkozásában a pozitivista és a szellemtörténeti módszertan hatását emeli ki, melyek közül külünösen a szellemtörténeti megközelítés termékenységét hangsúlyozza, amely nem organikusan, hanem a marxizmus intézményi dominanciájának kiteljesedésével halt el.

Iskolák

University of Cambridge

Jelenlegi Munkahely

ELKH BTK FI

Hírek, Események

2023-01-23 14:29:00

Hír

Demeter Tamás "Zenei stílus és zenei köznyelv" címmel tartott előadást az MTA székházában megrendezett Szabolcsi Bence emlékülésen.

2022-12-12 11:00:00

Esemény

Molnár Antal a magyar zenetudósok körében nem elfeledett ugyan, de a magyar eszme- és filozófiatörténet-írás eddig nemigen szentelt figyelmet neki. A jelen válogatás legfontosabb célja, hogy a magyar eszmetörténet kontextusában körvonalazza a Molnár művét megillető helyet.

2022-04-21 08:55:00

Hír

Válogatás készül Molnár Antal zenetörténeti és -esztétikai tanulmányaiból.

2021-11-15 13:38:00

Esemény

Előadás az MMA MMKI "Megérthető-e a zene" c. konferenciáján, 2021.11.15-én.

2021-08-18 10:52:00

Hír

Milyen értelemben tudomány a filozófia, és hogyan van jelen az életünkben?

2021-04-23 18:31:00

Hír

Összefoglaló tanulmány készül angol nyelven a magyar zeneesztétika szociologizáló hagyományáról.

2020-12-17 09:24:00

Hír

A Korunk c. folyóirat felkérésére tanulmány készül a tudásszociológiai megközelítés megjelenése kapcsán kipattant hazai vitáról.