Esemény

2022-12-12 11:00:00

MMA irodaháza, Akadémiai Klub

Molnár Antal, A zeneesztétika feladata címmel megjelent, válogatott írásait tartalmazó kötet bemutatója

Molnár Antal a magyar zenetudósok körében nem elfeledett ugyan, de a magyar eszme- és filozófiatörténet-írás eddig nemigen szentelt figyelmet neki. A jelen válogatás legfontosabb célja, hogy a magyar eszmetörténet kontextusában körvonalazza a Molnár művét megillető helyet.

Molnár Antal a magyar zenetudósok körében nem elfeledett ugyan, de a magyar eszme- és filozófiatörténet-írás eddig nemigen szentelt figyelmet neki. Márpedig
Molnár sokat és magyar viszonylatban elméletileg jelentőset alkotott, s nem csupán zenetudományi, hanem filozófiai és szociológiai vonatkozásokban is. A jelen válogatás legfontosabb célja, hogy a magyar eszmetörténet kontextusában körvonalazza a Molnár művét megillető helyet, melyet a pozitivizmus, a szellemtörténet és a marxizmus
viszonyrendszerében kell keresni. Molnár pályája ugyanis a XX. század elején a pozitivizmustól indul, legfontosabb munkái azonban szellemtörténeti inspirációjúak, s alternatíváját jelentik a század második felében domináns marxista zeneesztétikáknak. A kötet szerkesztői remélik, hogy e tanulmányok összegyűjtésével és újraközlésével elősegítik, hogy Molnár életműve felé a jövőben élénkebb kritikai-értelmezői figyelem forduljon, s rajta keresztül a gazdag magyar zeneesztétikai és -történeti irodalom is újra olvasókra találjon.