Hír

2021-04-23 18:31:00

Budapest

The Sociological Tradition of Hungarian Musicology

Összefoglaló tanulmány készül angol nyelven a magyar zeneesztétika szociologizáló hagyományáról.

A készülő tanulmány vázolja a szociológiai szemléletű zeneesztétikai törekvések hazai történetét. A rekonstrukció vezérfonalát a zeneesztétikai megfontolásokkal szervesen összefonódó szociológiai módszertanok története jelenti. A tanulmány ebből a szemszögből tekinti át a pozitivista, szellemtörténeti, marxista és posztmarxista szociológiai szemléletmód zeneesztétikai érvényesülésének változatait. A készülő tanulmány a szerző A társadalom zenei képe (Budapest: Rózsavölgyi, 2017) c. monográfiájára támaszkodik, melynek elkészültét az MMA korábbi ösztöndíja támogatta.