Újabb verseim az Országút és a Hitel folyóiratokban. Köszönet a szerkesztőknek.

Újabb verseim jelentek meg az aktuális MMA pályázati időszakban (februárban és márciusban) az Ország...

irodalom

Hír

 A megjelent versekből egy: Caravaggio, 1610. július Uram, teszek én az esztétikára – imákkal vagy sokszor inkább anélkül a harag a Mindenséggel kibékül, hiszen tudom, hogy semmi sincs hiába. A szürkületben kék és aranysárga a sötétbe ékelődött Menny. Keretbe zárt arcok előterében a testek szennyes magassága. Örökkévalóságom gyűlölettel vetett liturgia, az ember vászonra feszített Teremtés. Amint feltámadnak a sikátorok, lélekké dermed a sok bűz és mocsok, miként az árnyékkal festett vezeklés.

https://www.hitelfolyoirat.hu/2024/03/08/farkas-gabor-3/ https://orszagut.com/szepirodalom/caravaggio-farkas-gabor-versei-5496?fbclid=IwAR17PZPAD0rJN8wbsKDtZBFERvQfp_bd624NH4Iatx5gYYudhtDSMlwY3Ns