Ábrahám Nóra 2022

művészetelmélet

Bemutatkozás

Nevem Ábrahám Nóra, jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának Néprajz és Kulturális antropológia programjában vagyok doktorandusz hallgató. A Magyar Táncművészeti Főiskola koreográfus szakán diplomáztam 2003-ban, táncpedagógus szakon pedig 2005-ben. Táncfolklorisztika-táncantropológia szakirányú etnológus MA diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem.  A koreográfus szakon Györgyfalvay Katalin volt a mesternőm, aki alapjaiban változtatta meg a táncról és a zenéről alkotott gondolkodásomat. Talán ez is volt oka, hogy érdeklődésem inkább a táncelmélet irányába fordult.  Fő kutatási területem a mozgás- és táncelemzés antropológiai irányzata. Kutatási eredményeimet folyamatosan publikálom. Ösztöndíjas kutatásomban a 20. századi kortárs táncszínházi műfaj kialakulását tárom fel. Eddigi kutatási eredményeim szerint a mozdulatművészet kiindulópontként szolgál a színpadi tánc kortárs műfajainak kialakulásához is. A táncszínház azonban nemcsak a néptáncot, hanem a balett elemeit is használja más kortárs tánc- és testtechnikák mellett. Kutatásomban a város terében jelenlévő tánckultúra folklórjelenségeit és a kialakuló színpadi tánc művészi kifejezési formájaként definiált táncszínház eredményeit, hatásait, összefüggéseit és jelentőségét vizsgálom. Budapest mellett a vidéki nagyvárosokban meginduló kortárs balettélet is igazán különleges eredményeket és alkotói megoldásokat tudott felmutatni. A budapesti táncszínházi törekvések eredményeit összehasonlítom Dunaújváros, Szeged, Pécs és Győr színházi tánckultúrájával. Kutatási módszerem a személyes interjúk készítése mellett hagyatékfeltárás is. Vezérfonalként Szentpál Olga és Pór Anna hagyatékában található dokumentumokra támaszkodom. 

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2022-09-01 11:09:00

Hír

#tánckutatás #testelemzés #virtuális tér #művészetelmélet