Dominkó István

zeneművészet

Bemutatkozás

1971-ben születettem Zalaegerszegen. 1994-ben zongoratanári-kamaraművészi, 1996-ban pedig zongoraművész- tanári diplomát szereztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Schumann művészetével foglalkozó doktori disszertációm 2008-ban védtem meg, majd 2013-ban a Zeneakadémia Posztdoktori Ösztöndíjának egyik nyerteseként Farkas Ferenc vokális műveiről folytattam kutatást, a ritkaságokból összeállított CD-t a Hungaroton jelentette meg 2016-ban. Rendszeresen koncertezem itthon és külföldön.1996 óta az ELTE Zenei Tanszékén vagyok egyetemi adjunktus. Mellette a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola zongoratanáraként, a Zeneművészeti Szakképzés munkaközösség vezetőjeként és közoktatási szakértőként is dolgozom. Az immár 15 éves Crescendo Nemzetközi Nyári Művészeti Akadémia alapító művésztanára, a Stella Hangstúdió alapítója és vezetője is vagyok. Bővebb életrajz a weboldal linkjén található.

Programom fókuszában az eredményesebb zongoratanulást, önálló gyakorlást segítő módszertani kutatás áll. A mai zenét tanuló fiatalok leterheltsége jelentősen megnövekedett, motivációjuk, zenehallgatási szokásuk is megváltozott. Tervem a jól bevált pedagógiai módszereim újragondolása mellett olyanok kidolgozása, amelyek jobban illeszkednek a mai kor megváltozott igényeihez, tudatosabban építve a gyerekek kreativitására és a modern multimédiás eszközök kínálta lehetőségekre. A munka gerince egy, a legismertebb hazai kottagyűjtemények hanganyagát tartalmazó digitális hangtár elkészítése, amely könnyen kezelhető IKT applikációk és gyakorlatias módszerek használatával összekapcsolva élvezetesebbé és hatékonyabbá teheti a sokszor fárasztó otthoni gyakorlást. Emellett cél az önállóságot és tudatosságot növelő módszerek összegyüjtése, publikálása és tananyagba integrálása, melyek a fiatalokat önálló ötletek, gyakorlatok kitalálására, improvizációs és kompozíciós technikák kipróbálására késztetik.

Iskolák

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Jelenlegi Munkahely

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Hírek, Események

2021-07-26 10:53:00

Hír

Három új pedagógiai kottagyűjtemény hanganyaga elérhető a "Kotta-Hang-Tár"-ban

2021-07-23 10:12:00

Hír

A Parlando internetes zenepedagógiai folyóirat legfrissebb számában olvasható Dominkó István írása.

2021-04-15 18:00:00

Hír

Inspiráló tanulmány jelent meg a Parlando internetes folyóiratban

2021-02-12 17:29:00

Hír

Gondolatok az önállóságra nevelésről és a helyes önértékelés kialakításáról

2021-02-08 16:29:00

Hír

Hét zongorapedagógiai kiadvány hanganyaga már nyilvánosan is elérhető a "Kotta-Hang-Tár"-ban Dominkó István előadásában

2020-12-10 12:18:00

Hír

Dominkó István "Élményalapú zeneoktatásra törekvés a 21. században" és "A gyermek- és egyénközpontú zenei nevelés feltételei" című írásai a Parlandóban

2020-10-01 12:51:00

Hír

Dominkó István "Emlékek gyermekeimnek - Robert Schumann Jugendalbuma" című doktori disszertációjának átdolgozott kiadása olvasható a Parlando folyóiratban

2020-05-18 16:00:00

Hír

Rónaszékiné Keresztes Monika készített online riportot a zenetanár házaspárral, Dominkó Csilla cselló-, és Dominkó István zongoratanárral

2020-05-15 15:43:00

Hír

Megjelent az EMB új kiadványában a zeneművek hangzóanyaga

2020-05-10 13:21:00

Hír

"A zenetanítás felelőssége és a zenetanár személyiségében rejlő lehetőségek" című publikáció megjelenése a Parlando internetes zenepedagógiai folyóiratban

2020-03-13 09:30:00

Esemény

Vidám zenés vetélkedő a Kodály-napok keretében

2020-01-09 20:15:00

Hír

"Kotta-Hang-Tár" és egyéb publikációk nyilvános elérhetősége