Demeter Zsuzsa 2018

irodalom

Bemutatkozás

Székelyudvarhelyen születtem 1977-ben.  A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar–finn szakán végeztem 2001–ben. Doktori tanulmányaimat a Babes–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Doktori Iskolájában végeztem 2002–2006 között, Disszertációmat 2011-ben védtem meg (2014-ben jelent meg könyvalakban Költői tradíció és könyvkiadás. Gyöngyösi István példája címmel). A kolozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat kritikarovatának szerkesztője vagyok 2007-től. Második kötetem, egy Kinde Annamáriáról szóló kismonográfia (Szandra May a hóhullásban. Kinde Annamária költészete), a Lector Kiadónál jelent meg Marosvásárhelyen 2017-ben. 2018 tavaszán jelent meg Sigmond István-monográfiám a Magyar Művészet Akadémia gondozásában.

Az erdélyi magyar irodalomtörténetben Forrás-nemzedékek néven jegyzett alkotói generációkról, azaz az 1960–1989 közötti időszak Erdélyének irodalmi életéről meglehetősen rendszertelenül jelentek meg monografikus munkák az elmúlt két évtizedben. A Helikon elődjeként is ismert Utunk folyóirat ötven éve összekapcsolódik a Forrás-nemzedékekkel. Helikon-szerkesztőként, kritikusként az Utunk szellemi holdudvarához tartozó szerzői életpályák érdekelnek, jelen esetben a Zokogó majom írójáé, Bálint Tiboré.

Iskolák

Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Jelenlegi Munkahely

Helikon kulturális folyóirat

Hírek, Események

2020-03-26 16:02:00

Hír

Helikont korrektúrázom, remélve, ez a lap még eljut az olvasókhoz. Két nap alatt sikerül is elolvasnom a 24 oldalt. Én vagyok minden lapszám első olvasója. Nem nagy dicsőség, tudom, de ebben a Robinson-létmódban ez is több a semminél.

2020-03-26 15:52:00

Hír

Kabdebó Lóránt úgy tud az irodalomról, s azon belül – többek között és elsősorban – Szabó Lőrinc költészetéről tanulmányokat írni, hogy a lenyűgöző szakmai tudás mellett az irodalomhoz/Szabó Lőrinchez való „szegődéséről” is vall.

2020-02-19 07:40:00

Hír

A februári Székelyföldben Vida Gábor 2019-ben újra kiadott, Ahol az ő lelke című regényéről Demeter Zsuzsa kritikája olvasható.

2020-01-10 08:01:00

Hír

Szilágyi István készülő regényének részletével indít a kolozsvári Helikon januári, jubileumi lapszáma. Egykori és jelenlegi szerkesztők, a Helikon Kemény Zsigmond-díjasai írásai mellett Sigmond István és Mózes Attila leveleiből is közölnek a lapban.

2019-12-17 07:59:00

Hír

Kik és hogyan írtak kritikát az egykori Utunkba? A '89-es rendszerváltás hogyan formálta át az olvasók médiafogyasztását? A Helikon Hátsó ablak rovatának decemberi jegyzetét Demeter Zsuzsa írta.

2019-09-25 00:00:00

Hír

„Ha széttekintettek a világban, bennük is élt a csalódottság tudata. De Bartha Dénes professzor Bartók-termi előadásain létszemléletem alapoximoronját megtanultam: torz és ideális. Ahová születtünk: a torz materiális jelenléte. De ebből „ohajtva sejtjük” kötődésünket, az ideális létköltészetet.”

2019-11-07 07:20:00

Hír

Új, online rovatot indított a Helikon, Hátsó ablak címmel. Novemberben az első jegyzetet Demeter Zsuzsa írta Bálint Tiborról

2019-09-05 07:33:00

Esemény

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája idei tábora Serényen, Kelettől Nyugatig címen futott, a központi vonala egyfajta visszatekintés az elmúlt pár évtized erdélyi magyar folyóirataira és mellékleteikre, az ötletekre és motivációkra.

2019-08-19 12:27:00

Esemény

A Kolozsvári Magyar Napok keretein belül a Bulgakov Kávézó teraszán Csender Levente József Attila-díjas íróval beszélgetett Demeter Zsuzsa az Örök utca című kötetéről, erdélyiségről, Kelet-európaiságról és az otthonosság kérdéséről.

2019-08-08 12:03:00

Esemény

A Látó harmadik írótábora 2019-ben a magyar irodalom „nyelvjárásait", a magyarországi és az erdélyi irodalmi nyelv különbségeit és azonosságait, az idegenséget, a fordítást és a fordíthatóság tapasztalatát járta körül műhelybeszélgetésein.

2019-07-23 22:13:00

Hír

Generációk Robin Hood-olvasatát határozta meg a 80-as évek Romániájában Robin Hood, a zöld erdők fia - kevesen tudják azonban, a Iacob Dezideriu által művészien illusztrált könyv nem egyszerű fordítás - Vallasek Márta kifejezetten a balladaformában fennmaradt történeteket értelmezte újra.

2019-07-23 21:36:00

Hír

– Hacsak nem krimiről vagy tankönyvről beszélünk, a megfejtés érdektelen. A mű nem a megfejtés, hanem az anyag. Meg ami történt írás közben velünk. Meg ami zajlik az olvasóban, amikor olvas vagy elgondolkodik az olvasottak hatására valamin, ami látszólag talán nem is oda tartozik."