Blaskó Borbála

színházművészet

Bemutatkozás

1975-ben születtem.Művész szülők gyermekeként,engem is hamar magával ragadott az élet e területe.1986-ban felvételt nyertem az Állami Balettintézetbe.10 éves képzés után 1996-ban klasszikus balett diplomát szereztem.Majd érdeklődésem a kortárs művészetek,kifejezetten az expresszív mozgásformák felé vitt.Így jutottam el a méltán világhírű,utánozhatatlan táncszínházi formanyelvet megteremtő Pina Bausch művészeti akadémiájára,az esseni Folkwang Hochschule-ba,ahol egészen másfajta impulzusok értek.Ezekből a mai napig,akár mint táncművész,akár mint koreográfus-alkotó merítkezem.7 év elteltével a Színház-és Filmművészeti Egyetem koreográfus szakán folytattam tanulmányaimat.2013-ban végeztem.Azóta egy önálló alkotói pálya kristályosodik ki saját,egyéni megfogalmazású művekkel és alkotásokkal.

Művészeti programom a jelenlét erejét vizsgálja,elsősorban egy olyan színpadi megjelenítésre koncentrálva,melyben az előadóművészek életszakaszait felhasználva jelenhet meg egy erősen szuggesztív gondolati sík.Mindezt alkotói aspektusból megvilágítva,egy-egy létrehozott mű kapcsán,annak érzelmi és gondolati tükrében.Célom olyan előtanulmányokon keresztül felkészülni az adott művekre,melyek művészi megjelenítése kapcsán korspecifikus értelmet nyer a létrejött előadás.A tanult test "elhasznált",de megismételhetetlen mívolta,az ember,aki reprezentálni képes saját magát,mert már birtokában van egy empírikus tudásnak,ami jelenétét egyedivé varázsolja.Ennek az emberi lénynek,az entitásnak méltó felmutatására törekszem a társadalmi elvárások esztétizálásának ellenére is.A nyilvánossá tétellel talán lehetőségem nyílik rávilágítani egy észrevétlenül hagyott,egyetemes társadalmi és művészeti problémára.Mindezek eszközül szolgálhatnak arra,hogy kiteljesedésre vigyék azt a későbbiekben kiforrott speciális nyelvezetet,amely magában foglalja egyéni önkifejezésem alapmotívumait,mellette viszont átörökítik,emblematikusan őrzik a Bauschi szellemiséget is.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2021-08-26 19:00:00

Esemény

Ibsen klasszikus műve a Peer Gynt, egy újfajta megközelítésben és feldolgozásban készült el. Egy olyan parafrázis született, melyben az események nem kronológiailag, hanem visszafelé göngyölítve, a már átélt emlékképek foszlányainak felidézésében történik.

2021-07-30 20:30:00

Hír

A Sörgyári Capriccio a cseh nemzeti jellegzetes életérzés,a cseh hagyományok és a külvárosi mindennapok életigenlő,ízes,dús világába nyer betekintést. Igazi prózai színház,tele remek színészi karakterábrázolás lehetőségével. Az előadáshoz kapcsolódó mozgás, a koreográfusi munka az én alkotásom.

2021-07-27 20:39:00

Hír

Caryl Churchill Az Iglic című drámája nyomán Cseh Dávid adaptációjában és újrafordításában készült a Hesszelők című mozgásszínházi előadás, melynek kitalálója és rendezője saját személyes vezényletemmel és irányításom alatt kelt életre

2021-06-22 19:30:00

Hír

Hajdu Szabolcs: Ernelláék Farkaséknál című színműve, a SZFE IV. évfolyam prózai színész osztály vizsgaelőadása.

2021-06-19 17:48:00

Hír

Digitális táncművészeti napló a 20. század öntörvényűen gondolkodó, mozgásművészeti területen jeleskedő női alkotók munkáinak felvonultatásában.

2021-06-15 00:00:00

Esemény

Az Attitűd Alapítvány gondozásában alkotó öt patronáltunk munkáinak összefoglalójaként jelent meg a Virtuális kiállítás tárlata.

2021-04-27 10:56:00

Hír

Két új patronálttal bővült az Attitűd Alapítvány.

2020-12-10 00:01:00

Hír

FOF2020-106 elnevezésű, elnyert pályázat megvalósításának első fázisa

2020-10-10 19:00:00

Esemény

Peter Scaffer Amadeus című színdarabjában a megalkuvó, behódoló, középszerű színvonalat képviselő Salieri és a provokatív viselkedési jegyeket halmozó zseniális tehetségű Mozart párharca megy végbe és torkollik sorsszerűen végzetes tragédiába.

2020-09-24 16:30:00

Esemény

A Vadon Virágai című performance, melyben helyet kapott a szöveg, az élőzene és a tánc is, Jókai Mór munkásságát és magánéleti eseményeinek alakulását volt hivatott bemutatni. Legfontosabb szemelvények és utalások Jókai munkásságát felölelendő, de privát életének szférájába is bepillantást nyújt.

2020-09-08 10:00:00

Hír

Bogyó és Babóca a természetben való változások felismerése és megtapasztalása után, mely az első kalandjaik alkalmával volt látható, ezt folytatandó most Baltazár születésnapi meglepetésére készülődnek.

2020-08-28 20:30:00

Hír

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.Ezzel a mondattal indít a Prédikátorok könyve 3., mely alapjául szolgált Omnia Tempus Habent című darabom vezérelvéhez. Mindehhez Vivaldi: Négy évszak című zeneművének egyes tétele társultak, melyek élőben csendültek fel.