Dr. Miklós Péter

irodalom

Bemutatkozás

Dr. habil. Miklós Péter PhD eszmetörténész, címzetes egyetemi tanár. A Szegedi Hittudományi Főiskolán 2002-ben hittanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben történelem szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában (a Magyarország 16-20. századi eszmetörténete alprogramban), amivel summa cum laude minősítésű doktori (PhD) fokozatot szerzett. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2019 novemberében habilitált. 2004 óta egyetemi oktató, jelenleg a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi tanára. Huszonkét önálló könyve, tizenhat szerkesztett kötete és több mint hatszáz publikációja jelent meg. Irodalom- és művelődéstörténeti kutatásainak eredményeit önálló kötetekben foglalta össze: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Tanulmányok Radnóti Miklósról, kortársairól és a szegedi egyetemről (2011); Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok (2015); Tükörterem. Esszék, kritikák (2019); A változatok egylényegűsége. Eszmetörténeti tanulmányok (2020).

Modernitás, kereszténység, magyarság. Sík Sándor élete és munkássága című kutatási projektjében az interdiszciplinaritás jegyében összehasonlító irodalom- és eszmetörténeti, s kultúratudományi módszertannal és fogalomkészlettel kísérli meg vizsgálni, újragondolni és összefoglalni Sík élettörténetét, s megfogalmazni számos műfajban alkotott munkái (az irodalmi szövegektől liturgikus énekeken, műfordításokon, művészetelméleti írásokon keresztül a tudományos értekezésekig) és közösségszervező törekvései (például a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának támogatása és a Radnóti Miklóssal való barátsága) modernségét, s intenciói művelődéstörténeti érvényességét és jelentőségét.

Iskolák

Szegedi Tudományegyetem

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

Hír

A Sík-testvérek eltérő életútjáról jelent meg interjú Miklós Péterrel

Hír

„Amiről nem énekelt soha senki” Írások Sík Sándorról címmel jelent meg kötet

Hír

A magyar költészet napja alkalmából jelent meg Miklós Péter esszéje

Hír

Újragondolt tradíció. A Vásárhelyi Őszi Tárlat hetven éve a sajtó tükrében címmel jelent meg Miklós

Hír

A 125 éve született Sárközi Györgyről közölt cikket Miklós Péter

Hír

A vizsolyi Bibliáról jelent meg esszéje Miklós Péternek

2023-12-13 21:27:00

Hír

Sík Sándorról rendeztek konferenciát Szegeden Miklós Péter szervezésében.

2023-12-13 21:25:00

Hír

Miklós Péter tanulmánya Sík Sándor halálának hatvanadik évfordulója kapcsán a Szeged című folyóiratban.

2023-12-13 21:22:00

Hír

Miklós Péter Dávid Katalin művészettörténész emlékiratairól írt recenziót.

2023-12-13 21:20:00

Hír

Miklós Péternek Csokonai Vitéz Mihály és Dugonics András kapcsolatáról jelent meg dolgozata a Szeged folyóiratban.

2023-12-13 21:17:00

Hír

Miklós Péter cikke Sík Sándorról a Toronyirány magazinban.

2023-12-12 10:05:00

Hír

Miklós Péter a Magyar Nemzetben közölt esszét Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulóján.