dr. Keczán Mariann

irodalom

Bemutatkozás

1973-ban születtem Debrecenben, az iskoláim és a munkám egyaránt a városhoz kötnek. Tanulmányaimat a Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-latin szakán végeztem. Néhány évig középiskolai tanárként dolgoztam, majd 2000-től a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének doktori iskolájában Márai Sándor publicisztikájával foglalkoztam. 2006-ban megvédett disszertációmat Márkus Béla témavezetésével írtam, aki az értekezés kötetként való megjelenését is támogatta („Mind kántál, aki sorsot örökölt” - Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája (1951-1956), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008.). 2008-tól a kulturális és oktatási tevékenységet  összekapcsolva az irodalmi muzeológia területén dolgozom. 2014-ben a Déri Múzeum Irodalmi Tárából a Debreceni Református Kollégium Múzeumába kerültem és 2011 óta a DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetének Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén helyi irodalomtörténetet, műveltségterületi tantárgypedagógiát és irodalomelméletet tanítok.

2017-ben a - gyűjteményünkben letéti anyagként elhelyezett - Szabó Magda-hagyaték felhasználásával elkészítettem a Szabó Magda Emlékház forgatókönyvét, részt vettem a koncepció megvalósításában, majd átadását követően - szakmai vezetőként - az emlékház turisztikai és az oktatási tartalmainak kibontását tűztem ki célul. Irodalmi útikalauzt (Szabó Magda Debrecene, Debrecen, 2018, 2021) szerkesztettem, amelynek tanulságait felhasználva az ösztöndíj keretében Szabó Magda életművének sajátos karakterjegyével: "debreceniségével" szeretnék foglalkozni. A látókörömbe került publikálatlan forrásanyag (levelezés, szakdolgozatok, családtörténeti, levéltári dokumentumok) feldolgozásával a debreceni szellemi örökség életműben fellelhető elemeinek (például klasszikus műveltség, kálvinista hitvallás) és jegyeinek, valamint az írónő formálódó városképzetének  a bemutatására vállalkozom.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-04-10 17:00:00

Hír

Márai Sándor és Szabó Magda életművét összevető, lírájukat is felvillantó vetített képes előadás.

2024-04-08 17:00:00

Hír

A költészetnapi rendezvénysorozatot megnyitó, verses biciklitúra.

2023-12-18 20:46:00

Hír

"Csokonai városában" a költő születésének 250. évfordulójához kapcsolódva nemcsak a kulturális, hanem az oktatási intézmények is több programot kínáltak. A DRHE Felnőttképzési Központja a Szenior Akadémia résztvevőit két előadásra invitálta, amelynek egyike Szabó Magda Csokonai-élményét mutatta be.

2023-12-10 15:00:00

Hír

Az advent a remény és a várakozás, a karácsony „a csodák” ideje, amelyhez színeket, illatokat, ízeket és dallamokat kapcsol az írónő emlékezete. Az ünnepi alkalomra készített összeállítás Szabó Magda karácsonyaiba kínál betekintést versei, prózája és az általa említett énekek segítségével.

2023-08-16 20:00:00

Hír

A város irodalmi és építészeti örökségének érdekes történeteivel gazdagodhattak azok a könyvbarátok, akik a virágkarnevál hetének esőt ígérő estéjén a Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében megvalósuló belvárosi sétára vállalkoztak.

2023-07-17 11:00:00

Esemény

A Nagyhódosi és Tisztabereki Református Egyházközség debreceni táborában - immár másod ízben - 30 főnyi tizenéves gyermek vett részt lelkészi és önkéntes segítői kísérettel.

2023-07-10 11:00:00

Esemény

A Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében megvalósuló Örökségünk tábor debreceni helyszínén idén először a Wesley János Szakképző Iskola növendékeit fogadtuk, akik Márokpapiból érkeztek az iskolavárosba.

2023-04-26 14:30:00

Hír

Könyv, könyvtár, olvasás - visszatérő fogalmak Szabó Magda életművében. Interjúk apropóján is büszkén emlegette, hogy külön polcon gyűjti a szülővárosához kapcsolódó olvasmányokat. A DRHE konferenciáján elhangzó előadásomban az írónő Debrecen-képe szempontjából meghatározó könyveket vizsgálom.

2023-02-28 12:00:00

Hír

"A cívisvárosban emlékház, szobor, játszótér, vezetett séta, színházi előadás, de még sütemény is őrzi Szabó Magda emlékét. Keczán Mariann irodalomtörténészt az írónő és szülővárosa különleges kapcsolatáról kérdeztük." (Györgyei Szabó Magdolna)

2022-10-15 14:00:00

Hír

Szabó Magda felelőssége tudatában alkotó írástudóként vallotta, hogy az ember nemcsak elszenvedi, hanem alakítja is az életét, s ha van gyakorlati bölcsessége hozzá, akkor bajban is békét teremthet maga körül. Ehhez kínált útmutatást az írónő aforisztikus életvezetési tanácsait kommentáló előadás.

2022-09-19 16:20:00

Hír

A debreceni identitás kutatása, népszerűsítése és kreatív hasznosítása iránt érdeklődők számára kínált tartalmas programot az a tudományos konferencia, amit a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódva rendhagyó helyszínen, a Pásti utca Ortodox Zsinagógában rendeztek a városi szervezők.

2022-08-10 00:00:00

Hír

"A Szentírásból, ősei tudásából, Bethlen Katától és Szabó Magdától merít muníciót Debrecen ismert muzeológusa." (HAON)