János Szabolcs

művészetelmélet

Bemutatkozás

János Szabolcs (1976) – 1999-ben szerzett magyar-német szakos bölcsész oklevelet, 2001-ben pedig magiszteri címet szerzett a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Doktori tanulmányait szintén a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végezte, doktori disszertációjának témája: Az érzékenyjáték a 18. századi magyar színjátszás gyakorlatában (2006).

Szakmai-tudományos tevékenység: egyetemi docens – Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, 2009–2015 között a Partiumi Keresztény Egyetem rektora. 2018–2021 között a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (Bolyai János Kutatói Ösztöndíj). Több szakmai szervezet tagja, rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, valamint folyamatosan publikál hazai és külföldi fórumokon.

Kutatási terület: kulturális emlékezet és emlékezethelyek; kulturális transzferfolyamatok Közép-Európában; magyar és német színház- és drámatörténet; utazási irodalom; erdélyi német kultúra és irodalom.

MMKI-ösztöndíjas kutatás témája és céljai: az 1989-es romániai rendszerváltás óta eltelt több mint három évtized „szimbolikus térfoglalása” folyamatának, módozatainak és funkcióinak elemezése és értelmezése a kulturálisan és vallásilag heterogén partiumi régió lokális és regionális társadalmaiban. A kutatás a kulturális emlékezet alakításának folyamatát, az emlékezet létrehozásának stratégiáit, az emlékezet társadalmi használatának vizsgálatát tűzi ki célul. A kutatás interdiszciplináris jellegű: az emlékezet, az emlékjelállítás, a panteonizáció folyamatai ugyanis művészi alkotások, épületek, irodalmi és nem irodalmi szövegek, színházi és filmes produkciók, ünnepi rendezvények révén valósulnak meg.

Iskolák

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Jelenlegi Munkahely

Partiumi Keresztény Egyetem – Nagyvárad; Szigligeti Színház – Nagyvárad

Hírek, Események

2023-12-13 21:41:00

Hír

„Die Dramen von Miklós Bánffy im Zeichen des Mythologischen, Bürgerlichen und Politischen” („Bánffy Miklós drámái a mitologikum, a polgárság és a politikum jegyében”) címmel tartott előadást dr. János Szabolcs a Bánffy Miklós születésének 150. évfordulója alkalmából szervezett bécsi konferencián.

2023-11-16 22:28:00

Hír

Dr. János Szabolcs Várad kulturális örökségének egyik fontos mozzanatáról, Csokonai váradi tartózkodásáról, gróf. Rhédey Lajos mecénási és Sándorffi József kultúrapártolói szerepéről, illetve ezek összefüggéséről tartott előadást.

2023-11-04 11:27:00

Hír

A Nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem "Deutsches literarisches und kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum" ("Német irodalmi és kulturális örökség Délkelet-Európában") címmel megszervezett éves nemzetközi konferenciáján tartott előadást dr. János Szabolcs.

2023-10-28 08:42:00

Hír

A csehországi Pardubicei Egyetem idegen Nyelvi Tanszékének "Interkulturális és transzkulturális dimenziók nyelvi, kulturális és történelmi kontextusban 10." című nemzetközi konferenciáján tartott szakmai előadást dr. János Szabolcs. 2023. októberében.

2023-09-23 18:24:00

Hír

"Városnarratívák, lokális emlékezet, brandépítés (Nagykároly)" címmel tartott előadást dr. János Szabolcs a Partiumi Keresztény Egyetem által Nagyváradon szervezett, "Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 3." című nemzetközi tudományos konferencián.

2023-07-26 16:00:00

Hír

A szabadegyetem a bihari–partiumi „határtalanított” régió művelődéstörténetével, jelen lehetőségeivel, gazdaságával és kultúrájával foglalkozik, s mind elhelyezésében, mind lebonyolításában (félig Magyarország, félig Románia) a határok fölötti kapcsolatok erősítését tűzi ki célul.

2023-06-21 16:00:00

Hír

Tudományos előadás az "Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 5." című nemzetközi tudományos konferencia keretében. Az előadás az erdélyi-partiumi magyar-német irodalmi és kulturális együttműködés kereteit és annak emlékezeti narratíváit vizsgálta.

2023-04-20 16:00:00

Hír

"Transzilvanizmus-változatok és együttműködési stratégiák az erdélyi német irodalomban" címmel tartott előadást János Szabolcs Kolozsváron, 2023. április 20-án a "Transzilvanizmuskoncepciók és -formák az erdélyi irodalmi életben: megvalósulás, kölcsönhatás, utóélet" című ülésszak keretében.

2023-04-14 22:33:00

Hír

A Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrának avatását kísérő konferencián tart előadást dr. János Szabolcs, „Nemzeti játékszínt mondok… – Kölcsey Ferenc tanácskozó beszéde a magyar színjátszásról” címmel.

2023-04-14 20:42:00

Hír

"Látjuk-e Petőfitől a költőt? A Petőfi-életmű újabb olvasatai" címmel tartott előadást dr. János Szabolcs a Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség 2023. április 12–13-án, Koltón megszervezett értekezletén.

2023-03-25 12:59:00

Hír

"Geteilte Erinnerungen und plurale Erinnerungskultur bei den Sathmarer Schwaben zwischen Heroismus und Opfertum" címmel tartott előadást dr. János Szabolcs a 2023. március 23-25. között a Brassói Transilvania Egyetemen rendezett nemzetközi konferencián.

2022-12-05 11:00:00

Hír

"Orte und Zeichen der Erinnerung in der Region Partium" (Az emlékezet helyei és jelei a Partiumban) címmel tartott előadást dr. János Szabolcs Bad Kissingenben, a 2022. december 4-9. között rendezett nemzetközi konferencián, amelynek szervezője az Akademie Mitteluropa (Közép-Európa Akadémia) volt.