„Válasz a humanista hübriszre” – Czopf Áron előadása Szabadkán

A humanizmus egyetemes tudáseszményéről és a feladatként, megvalósítandó célként felfogott „humanita...

művészetelmélet

Hír

2023-12-14 11:54:00

Szabadka

Kapcsolódó személyek:

A humanizmusról és az autonóm emberi értelem korlátairól tartott előadást Czopf Áron 2023. december 14-én a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ „Csütörtök esték” című szabadkai rendezvénysorozatának keretében.

A Válasz a humanista hübriszre cím kapcsán az előadó két gondolatot emelt ki: elsőként az tűnik fel, hogy dialógusban állunk a humanizmussal, hiszen válaszokat adunk az általa felvetett kérdésekre. Alapállásunk tehát nem vádbeszéd a humanizmus ellen, hanem válasz a tág értelemben vett humanizmusban fellépő egyes tendenciákra. Másrészt humanista hübriszről beszélni – éppen ezekkel a szavakkal – azért is indokolt, mert ezzel egy latin és egy görög eredetű szót helyezünk egymás mellé, az egyszerre egyetemes műveltséget és emberiséget is jelentő humanitas-t és a gőg, a felfuvalkodottság kifejezésére szolgáló hübriszt (ὕβρις). A görög a latin mellé állítva önmagában is jelzi a humanizmusra jellemző egyetemes tudáseszmény korlátait és azt is megmutatja, hogy mi az a humanizmusban, amit ma is követendőnek tarthatunk: a klasszikusok felé forduló elsajátított önazonosságot, amelyről Rémi Brague is beszél.

Az előadás nyomon követte a humanitas és a humanizmus fogalomtörténetét – bemutatva azokat a problémákat, amelyek 14. századtól egészen Sartre sajátosan felfogott humanizmusáig felléptek a humanizmus sokrétű hagyományában. Szó esett arról a kihívásról is, amelyet a poszthumanizmus, az emberközpontú gondolkodással szakító filozófia jelent századunkban.