Lovra Éva 2024

művészetelmélet

Bemutatkozás

Dr. Lovra Éva, Ph.D. (1984) építőmérnök M.Sc., településmérnök M.Sc., műemlékvédelmi szakmérnök és Ph.D. építészmérnöki tudományok területén (szűkebb témakör: városmorfológia, várostervezés történet). Posztdoktori kutatásait a University College of London Bartlett School of Architecture Space Syntax Labjában, a Szlovák Tudományos Akadémián és az Újvidéki Egyetemen folytatta. A Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének egyetemi adjunktusa, az angol nyelvű Urban Systems Engineering MSc program vezető oktatója, a DE Földtudományok Doktori Iskola doktori témavezetője. A Szlovák Tudományos Akadémia volt kutatója, ösztöndíjas kutatásait Prágában, Zágrábban, Pozsonyban, Lvivben és a Vajdaságban végezte, előadásokat tartott a róma La Sapienza és Roma TRE egyetemeken. 2023 tavaszi szemeszterében Fulbright Visiting Professorként az Pittsburgh-i Egyetemen (University of Pittsburgh) önálló kurzust tartott, Comparative Urban and Achitectural Studies in Central Europe címmel. Az egyetemi oktatás mellett kutatott is az Egyesült Államokban. A Magyar Tudományos Akadémia Településtudományi Állandó Bizottságának állandó meghívott tagja, MTA Miskolci Területi Bizottsága Épített Környezeti Szakbizottság Településmérnöki-építészeti Munkabizottság elnöke, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Magyar Nemzeti Tanács Kulturális-művészeti konzultációs testületének kinevezett tagja a Vajdaságban. Fő kutatási területe: városmorfológia (tipo-morfológia), várostervezés-elmélet, mikrourbanizmus, városszerkezeti konfigurációk összehasonlító elemzése, Space Syntax. Tudományos monográfiája, Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867–1918. (TERC Kft., 2019.) elnyerte a Debreceni Egyetem Publikációs-díj kitüntetését (2020). Legutóbb 2023-ban jelent meg kötete A miskolci modernizmustól New York-ig. Bőhm Viktor építészete címmel. A Fulbright ösztöndíj keretein belül végzett kutatás egyik eredménye a kötet.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események