Sándor László

zeneművészet

Bemutatkozás

Sándor László vagyok, zeneszerző, hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztem DLA doktori fokozatomat, feleségemmel öt gyerneket nevelünk. A doktori disszertációm címe: Du Fay: Nuper rosarum flores - szellemi áramlatok találkozása a késő-középkor zeneesztétikájában.

Zeneszerzői hivatásom középpontjában a szakrális zene, a liturgia, illetve liturgikus zene, a magyar népzene és a természet állnak. Zenetudományos munkám Du Fay művészetével és a késő-középkor egyházi zenéjével foglalkozik. Rendszeresen adok elő a BMC könyvtárában, valamint cikkeket publikálok a fenti témában. 2021-ben óraadóként tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, kurzusaim témái a középkor zenéjének tág területéről merítettek. 2022-től ugyancsak óraadóként tartok Du Fay-kurzusokat a Zeneakadémia Doktori Iskolájában.

Ösztöndíjas vállalásom az igen kis számú magyar nyelvű Du Fay-irodalom jelentős bővítését tűzte ki célul, valamint egy zenefilozófiai témájú könyv megírását A zene három természete címmel. A program első fele cikksorozat formájában fog megvalósulni, mely sorozat lefedi majd Du Fay teljes izoritmikus motetta-termését kitekintéssel a cantilena motettákra és a fontosabb misékre is. Ez a cikksorozat rendelkezik már néhány darabbal, melyek az általam 2019-ben elneyert ÚNKP pályázat keretében valósultak meg és a Parlando folyóiratban kerültek közlésre. A szóban forgó cikkek és a jelen pályázattal kapcsolatosan tervben lévő írások a jelen kor számára, különösen a mai zeneszerzés számára is igyekeznek tanulságokkal szolgálni, ilyen módon tematikájukban jócskán túllépnek a szigorúan vett zenetudományi értekezés megszokott határain. Az elkészült cikkek egy tanulmánykötetbe lesznek rendezhetők, mely tanulmánykötet megjelenésében reménykedem.

A zene három természete című könyvem megírása folyamatban van, belőle részleteket cikkek formájában korábban is közöltem honlapomon.

Iskolák

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Jelenlegi Munkahely

Zeneszerzőként otthon dolgozik

Hírek, Események

2024-03-27 00:00:00

Esemény

Sárkányokról szól a következő késő középkori témájú előadásom, ezúttal a Hegyvidék Kulturális Szalon...

2024-02-09 18:00:00

Esemény

A kialakult hagyományunkhoz hűen az adott naptári év elejéhez közel kerül megrendezésre újabb szerzői estünk a BMC könyvtárban február 9-én 18:00 órai kezdettel.

2023-12-09 17:38:00

Hír

Készülő könyvem újabb fejezete olvasható a honlapomon.

2023-12-09 17:26:00

Hír

"Bach ismeretlen arcai" címmel tartottam előadás-sorozatot a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban. A három rész címe: A tudós, A szerelmes, A misztikus. A sorozat videófelvételei az Öregiskola youtube-csatornáján megtekinthetők.

2023-12-03 10:51:00

Hír

"Du Fay: Ecclesiae militantis – egy menzurális motetta fiziognómiája." címmel jelent meg részletes elemzésem Du Fay talán legkomplexebb kompozíciójáról. A cikk a Parlando 2023/6-os számában olvasható a "Művészetelmélet" rovatban.

2023-08-25 10:00:00

Esemény

2022-ben írott zongoradarabommal veszek részt a Magyar Zenemű Fül- s Szemle első alkalmán.

2023-07-19 11:07:00

Hír

A gyergyói népdalt feldolgozó "Ha folyóvíz..." című darabom szóló brácsa és szóló cselló változatban is kiadásra került az EMB jóvoltából.

2023-07-17 16:22:00

Hír

Du Fay Mária-motettáival foglalkozó dupla cikkem első darabja "Anima mea liquefacta est - Du Fay Mária-cantilenái és a kontempláció" címmel olvasható a Parlando 2023/3-as számában.

2023-04-08 13:01:00

Hír

A tanulmány címe "Motetta a templomban, templom a motettában.", mely mintegy kétszeresére bővített változata a Magyar Tudomány 2022/3-as számában megjelent cikkemnek.

2023-04-08 12:46:00

Hír

Jelen fejezetben sor kerül a három zenei természet bemutatására, noha részletes definiálásuk későbbi fejezetek témája lesz. A zene háromarculatú felfogása Boethius írásai nyomán válik egyszerre zeneelméleti és teológia alapvetéssé.

2023-02-10 18:00:00

Esemény

Sándor László három kompozíciója hangzik el február 10-én a BMC könyvtárában

2022-11-18 11:17:00

Hír

Megjelent egy Du Fay-cikkem a Magyar Tudomány márciusi számában.