Dr. Szilveszter László Szilárd 2024

irodalom

Bemutatkozás

1976-ban születtem Marosvásárhelyen, tanulmányaimat szülővárosomban és Kolozsváron végeztem, ahol 2008-ban védtem meg PhD dolgozatomat. Kutatási területem a XX. századi és a kortárs magyar líra. 2000 óta publikálok. Eddig öt irodalmi témájú tudományos könyvem és több mint 50 tanulmányom jelent meg különböző hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban, konferenciakötetekben. 2009-től a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója vagyok, 2009 és 2018 között adjunktus, 2018-tól egyetemi docens. 2006-ban elnyertem a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Schöpflin Aladár kritikusi ösztöndíját, 2007-től a Domus Hungarica Scientiarium & Artium ösztöndíjprogram támogatásával végeztem kutatásokat az MTA Irodalomtudományi Intézetében, 2014–2015 között az NKE Molnár Tamás Kutatóintézete és az MMA ösztöndíjasa voltam. Könyveim időrendi sorrendben: „Festett az arcom nékem is...” Irónia a modern és posztmodern költészetben (Mentor Kiadó, 2009), Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában (EDP, 2012), Értékválság és értékváltás... Szemelvények az elmúlt száz év magyar költészetéből (Kolozsvári Egyetemi Kiadó – UArt Press, 2013), Félúton ég és föld között. Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában (MMA MMKI – L`Harmattan Kiadó, 2016), Transzcendencia és idegenség a XX. és XXI. századi magyar költészetben (Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2022). Az ösztöndíj időtartama alatt egy hosszabb távú, longitudinális kutatás megvalósítását tervezem, melyben a szakralitás lírai alakzatainak elemzésére vállalkozom a XX. század második felétől napjainkig.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Hírek, Események