Isó Emese 2024

művészetelmélet

Bemutatkozás

Művészettörténész, középkorász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje vagyok. A doktori cselekmények teljesítése mellett két kislányom nevelem, mellőlük érkezem vissza a munka világába áprilisban mint a Luther Kiadó terjesztési vezetője, amely mellett óraadóként és folyóirat szerkesztőként tevékenykedem. A késő középkori és kora újkori művészetet, közelebbről a világi, profán művészetet kutatom, különös tekintettel a kisművészeteken megjelenő ikonográfiai jelenségekre, a laikusok műveltségére és a művészethez való viszonyukra, illetve a reformáció művészetre tett hatására. 2009 és 2012 között végeztem el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szabad bölcsész szakát, majd 2012 és 2015 között ugyanott a Művészettörténeti Tanszék mesterszakos képzési programját Középkori művészet specializációval, muzeológia és műemlékvédelem modullal. 2013-ban ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést értem el. 2015-ben felvételt nyertem a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolájába, és további szakmai ösztöndíjakat is elnyertem. Témámban rendszeresen előadok és publikálok. Rendelkezem szerkesztői és szöveggondozói gyakorlattal, több kötet, illetve tudományos és ismeretterjesztő tanulmány megjelenését segítettem munkámmal. Gyakorlatom van a konferencia és kerekasztal-beszélgetések megszervezésében. Továbbá rendelkezem oktatói tapasztalattal: oktattam a Németh László Gimnáziumban, a Képzőművészeti Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen is.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események