Szabó Noémi

művészetelmélet

Bemutatkozás

2006-ban végeztem tanulmányaimat az ELTE BTK Művészettörténet Tanszékén (MA).  2015 óta a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban, 2009 és 2015 között a Kovács Gábor Művészeti Alapítványnál dolgoztam művészettörténészként és kurátorként. Jelenleg az ELTE-TáTK Kulturális Antropológia Tanszékén oktatok esztétika antropológiát. 15 éve publikálok aktívan; számos monográfiát, nagyobb tanulmányt, valamint többtucat kiállításkritikát jegyzek. Jelenleg Barcsay Jenő, Vajda Lajos és Jakovits Jószef életművének feldolgozásával és kutatásával foglalkozom. Elméleti, kutatói munkásságom mellet tevékenységem jelentős részét a gyakorlati kurátori munka, a kiállítás szervezés és rendezés teszi ki. Az elmúlt 20 éveben közel száz kiállítást nyitottam meg. Művészettörténészként és kurátorként szakterületem a 20. századi magyar modern és kortárs művészet, elsősorban életművek monografikus és kritikai feldolgozásával foglalkozom. Hiszem, hogy a 20. századi művészet vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel, ahol nemcsak a különböző műfajok kérdését érdemes holisztikusan kezelni egy-egy életmű feldolgozáskor, hanem a hagyományos stíluskritikai vizsgálat mellett művészetszociológiai, kulturális antropológiai, szellem- és eszmetörténeti, illetve egyéb tudományos területek szempontjait is integrálni kell. A kortárs művészet területéről az elmúlt időszakban főleg plasztikával, valamint a női emancipáció művészetben megjelenő, összetett kérdéseivel foglalkozom.

Az MMA 2023-2026 ösztöndíjprogram jóvoltából megvalósuló kutatás Jakovits József (1909–1994) szobrász-, festő-, és grafikusművész életművének kritikai feldolgozására irányul.

Iskolák

ELTE-BTK, Művészettörténet Szak

Jelenlegi Munkahely

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

Hírek, Események

2023-10-26 10:15:00

Hír

Szabó Noémi: A teremtés gesztusa - Jakovits József New York-i festői életműve, Országút folyóirat 99. szám

2023-10-25 09:00:00

Esemény

A konferencia Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálának magyarországi hatásait vizsgálja

2023-10-05 08:58:00

Esemény

Jakovits József, a szobrász 1965-ben, ötvenhat éves korában Amerikába emigrált, ahol új időszak kezdődött művészetében. Plakátszerű festményei a zsidó misztika és a héber betűk szimbólumteremtő lehetőségeit kutatják. A Műcsarnok 14 festményen keresztül mutatja be Jaki festészetét.

2023-09-21 08:55:00

Esemény

Az idő lassan elszivárog… c. kiállítás három kortárs festőművész táj-koncepcióját helyezi egymás mellé. A három alkotó közös platformról indul: realista, leíró festészetükben a várost, az ember által deformált természetet vizsgálják, a kontemplatív megfigyelő szemszögéből.