Dr. Horváth Ágnes

művészetelmélet

Bemutatkozás

Horváth Ágnes vagyok, egyházzenész, zeneelmélet-tanár, karnagy. A Liszt Ferenc Zeneakadémián szereztem egyházzenész-tanár, majd ének-zenetanár, zeneelmélet-tanár és karvezető diplomát. 2013-ban kaptam doktori fokozatot a Dobszay László által vezetett egyházzenei alprogram keretében. Disszertációmat a XIX. századi magyar zenetörténet témaköréből írtam, A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839–1871) címmel. 

2000 óta oktatok az ELTE Zenei Tanszékén szolfézst és zeneelméletet. 2015 és 2020 között vendégként bekapcsolódtam az ELTE Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának munkájába (2018-tól Lendület Kutatócsoport, vezetője Földváry Miklós István). Az itt töltött évek alatt számos késő középkori liturgikus kódex konspektusát készítettem el. 

2019 óta emellett a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének tudományos munkatársa vagyok. Itteni feladataim közé tartozik a Missale Notatum Strigoniense és a pozsonyi "H" jelzetű misszále összehasonlító vizsgálata. Fő kutatási témáim az élményközpontú zeneoktatás és a 18-19. századi magyar egyházzene. Publikációim rendszeresen jelennek meg magyar és külföldi szaklapokban, rendszeresen tartok előadásokat konferenciákon. 

Elméleti kutatómunkám mellett gyakorló zenészként is tevékenykedem. 2000 és 2017 között a budapesti Belvárosi templom, 2018 óta pedig a budavári Mátyás-templom zenekari continuo-játékosa és énekkari tagja vagyok. 

Vashegy György felkérésére kezdtem el foglalkozni Michael Haydn Kaiser Constantin I. Feldzug und Sieg című oratóriumával. Az oratórium újkori világpremier előadásáról CD felvétel készült, melyhez én írtam ismertetőt. A CD 2022 novemberében jelent meg.

A Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíjprogramjának keretében két Szent István-alapítású püspöki székhely, Esztergom és Vác kottatárának, valamint az Esterházy-gyűjtemény magyar anyagának feltárását vállaltam.

Iskolák

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Jelenlegi Munkahely

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Hírek, Események

2024-01-24 15:22:00

Esemény

A Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke emlékkonferenciát és hangversenyt rendez 2024. 02. 02-én, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén egykori tanára és vezetője, Dobszay László Széchenyi-díjas zenetörténész, népzenekutató, karnagy, zeneszerző, zenepedagógus, egyetemi tanár tiszteletére születésnapján.

2024-01-19 09:12:00

Hír

Joseph Haydn: "Nelson miséje" szólal meg a Mátyás-templomban 2024. 01. 21-én

2023-11-15 11:04:00

Hír

Gabrielli Tamás váci pap-zeneszerző máig ismeretlen missa solemnise egy Habsburg-házi főherceg 1807. évi első szentmiséjére

2023-10-18 10:58:00

Hír

Az esztergomi főszékesegyházi történeti (18-19. századi) kottatár miseállományának rövid bemutatása

2023-12-04 12:10:00

Hír

A főszékesegyházi kottatár és az esztergomi főkáptalan közös sorsa a török hódoltság idejétől a reformkor hajnaláig