Stamler Ábel

művészetelmélet

Bemutatkozás

Balatonfenyvesen élő vallástudós, a Magyar Szemle főszerkesztője. Az ELTE BTK-n végzett vallástudományi tanulmányokat követően 2023-ban védte meg Ritualizált misztika. A monasztikus szerzetesség „mítoszainak” és beavatási ordóinak elemzése és spiritualitástörténeti távlatai című PhD értekezését. Fő kutatási és érdeklődési területe a katolikus misztika- és spiritualitástörténet, a katolikus liturgiatörténet, az összehasonlító spiritualitástörténet, a perennialista vallásbölcselet; az irodalom- és vallástörténet metszéspontjai, különös tekintettel a 20. századi magyar irodalomra. Több szövegközlése és tanulmánya jelent meg Takáts Gyula munkásságáról. Az ELKH Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. Az Ars Naturae online és a Sursum Kiadó munkatársa. Tanulmányai, esszéi, fordításai és recenziói jelentek meg különféle magyar folyóiratokban, közel 15 kötetet szerkesztett a Magyar Szemle Alapítvánnyal, a Magyar Naplóval, a Széphalom Könyvműhellyel és a Sursum kiadókkal együttműködésben. Kutatásában az érzéki tapasztalásról alkotott elképzeléseket vizsgálja a nyugati középkorban, elsősorban a 11. századtól a 15. századig bezárólag. Bizonyos kortárs értelmezési kísérletekkel szemben – amelyek a középkori szemléletek összességét világ- és érzékellenesnek tartják – arra helyezi a hangsúlyt, hogy pontosan milyen értelmezési hálóban fejthetőek fel az érzéki tapasztalásra vonatkozó középkori elméletek, milyen teológiai, ismeretelméleti, kozmológiai összefüggésekben lehet őket a legpontosabban megközelíteni, s hogyan és hol foglal helyet az érzéki tapasztalás a megismerési módok hierarchiájában. Kutatásának másik felében az érzéki tapasztalat és a liturgia, azaz a katolikus rítusok összefüggéseit tárja fel, ritualisztikai és liturgikai módszerekkel, mind a primer liturgikus szövegeket, mind az allegorizáló liturgiamagyarázatokat figyelembe véve. 

Iskolák

ELTE BTK

Jelenlegi Munkahely

ELKH Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Magyar Szemle

Hírek, Események

2024-02-12 18:00:00

Esemény

A modern nemzetfogalom az újkorban született meg. De a nemzet – mint a vérségi összetartozás tudata – mégis ősi jelenség.

2023-09-09 17:00:00

Hír

Horváth Róbert vallásfilozófussal Stamler Ábel vallástudós beszélgetett, és kihirdették a Hamvas Béla meghívásos esszépályázatot is.

2023-10-03 17:30:00

Esemény

Stamler Ábel PhD az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának vallástudomány programján szerezte meg doktorátusát Ritualizált misztika. A monasztikus szerzetesség „mítoszainak” és beavatási ordóinak elemzése és spiritualitástörténeti távlatai című disszertációjával.