Kocsi Lajos 2023

művészetelmélet

Bemutatkozás

Folyóiratszerkesztéssel, könyvkiadással, művészetelméleti és környezetfilozófiai témájú kutatásokkal foglalkozom, mindezek mellett korábban könyvtárosként és óraadó tanárként dolgoztam. Jelenleg az Ars Naturae folyóirat és online magazin főszerkesztőjeként, a Magyar Hüperión folyóirat szerkesztőbizottságának tagjaként, a Sursum Kiadó szerkesztő munkatársaként tevékenykedem. Eddig megjelent írásaim, fordításaim a szellemi élet sokféle területeit érintik ökofilozófiától a vallási, társadalmi, művészeti kérdéseken át a hagyományos lélektanig. Fő érdeklődési területem a platonikus és keresztény művészetfelfogás és természetbölcselet, továbbá a szemlélődő és tevékeny élet összefüggéseinek problematikája.

2009-ben alapítottam és azóta szerkesztem az Ars Naturae – Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóiratot. A lap szellemiségével összhangban 2010 óta művészetelméleti kutatásokat is végzek a hagyományos művészet- és természetfelfogás mentén, főként a tradicionális (perennialista) szerzők művészetekkel kapcsolatos írásaiban felvetődő témákat és problematikákat vizsgálva. E kutatás elmélyítéséhez, kidolgozásához, illetve egy könyvben megvalósuló összegzéséhez jelentkezem az MMA 2023–2026-ös pályázatára. A kutatás témája: „A tradicionális (perennialista) iskola által képviselt művészetkoncepció és magyarországi hatástörténete”. E munkával a tradicionális művészetszemlélet eszmetörténeti, teológiai, filozófiai, esztétikai összefüggéseire szeretnék rávilágítani, valamint bemutatni hazai hatástörténetét. Bízom abban, hogy e kutatás hozzájárul a magyar kultúra és identitás egyetemes szellemi összefüggéseinek feltárásához, ezáltal a magyarságtudat vallási, kulturális talapzatának erősítéséhez.

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-04-18 00:00:00

Hír

Nagyívű tanulmánykötet jelent meg Hamvas Béla tradíció- és művészetértelmezéséről.

2024-03-23 16:30:00

Esemény

Balatonfüreden rendezik meg a Hamvas Béla Asztaltársaság új tanulmánykötetének bemutatóját.

2023-12-15 19:00:00

Esemény

2023. december 15-én tartják az Ars Naturae folyóirat legújabb számának bemutatóját.

2023-11-28 19:00:00

Esemény

Beszélgetés az Urbanum interdiszciplináris városkutató műhely és az Ars Naturae ökofilozófiai műhely közreműködésével.