Dr. Kindl Melinda

művészetelmélet

Bemutatkozás

1984-ben születtem Budapesten. Alma materem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, ahol történelem–kommunikáció szakos diploma (2010), s történészi doktorátus (2016) mellett egy életre meghatározó szellemi közeget is kaptam.

Az elmúlt közel másfél évtizedben a Horthy-korszak diplomáciatörténetével, azon belül is 2016-os doktori védésemig legbehatóbban az olasz, majd azt követően a vatikáni és amerikai kapcsolattörténettel foglalkoztam, melynek kézzel fogható gyümölcsét jelentő első önálló monográfiám idén tavasszal jelenik meg a pécsi Kronosz Kiadó gondozásában („Párhuzamos kényszerpályák. Olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok 1943-1945” ).

Számos ösztöndíjnak és támogatásnak köszönhetően volt alkalmam Melbourne-ben, több ízben Rómában, Washingtonban, s legutóbb Stockholmban kutatni.

A korszak elismert kutatóival folytatott beszélgetések során a jövőt illetően több lehetséges további kutatási irány rajzolódott ki előttem. Hosszasan mérlegelve ezek valószínűsíthető tudományos eredményeit arra jutottam, hogy a két világháború közti időszak kulturális és művészeti cserekapcsolatainak vizsgálatára szeretném helyezni a hangsúlyt, korábban nem kutatott dokumentum-együttesek bevonásával.

Bízom benne, hogy az MMA ösztöndíja keretében feltárásra váró levéltári- és sajtóforrásanyagok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újdonságértékű, s biztos tényanyag kerülhessen a téma és a korszak kutatóinak kezébe; talán közelebb jutva néhány lépéssel a Horthy-éra – a külföld szimpátiáját és szakmai elismerését is kivívó – kultúrpolitikájának jobb megértéséhez.

Iskolák

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2023-12-17 13:50:00

Hír

Jövőre lesz 110 éve, hogy Petrovics Elek került a Szépművészeti Múzeum élére. Elek Artúr (1876–1944) művészettörténész írását tesszük közzé újra, melyben a frissen kinevezett igazgató méltatásán túl, a rá váró feladatokat is összegezte.

2023-11-01 12:00:00

Hír

Schwaiger Imre (1868–1940) nemes áldozatkészségének köszönhetően rendkívül értékes műkincsekkel gyarapodott a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1924-ben. A közel száz éve tett adományról és az adományozóról Székely Miklós korabeli írásának újraközlésével emlékezünk meg ehelyütt.

2023-12-07 09:00:00

Esemény

A Szépművészet Múzeum egykori igazgatójának emlékére rendez tudományos konferenciát december 7-én.

2023-08-17 10:49:00

Hír

„A Szamár-sziget rabjai” címmel jelenik meg Kindl Melinda legfrissebb írása a Kincses Kalendárium 2024. évi kiadványában.

2023-02-24 18:00:00

Hír

Az Élet és Irodalom február 24-i számában az Ex libris rovatban ismerteti Kindl Melinda „Párhuzamos kényszerpályák” című kötetét.

2023-03-28 15:24:00

Hír

A „Római iskola” (1928–1943) újraértelmezése céljából gyűltek össze a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumban idén március 18-án történészek és művészettörténészek.

2022-01-21 10:50:00

Hír

Száz éve jelent meg Petrovics Eleknek, a Szépművészeti Múzeum igazgatójának „Madách és Zichy Mihály” című esszéje a Nemzeti Újság hasábjain. A mára már nehezen hozzáférhető szöveget a közelgő Madách bicentenáriuma előtt tisztelegve teszem itt közre, a kedves Olvasó figyelmébe ajánlva.

2022-12-05 00:00:00

Hír

"A Reformáció 400. évfordulója a világégés árnyékában" címmel jelenik meg Kindl Melinda legfrissebb tanulmánya a Theológiai Szemle utolsó negyedévi, decemberi számában.