Dr. Dergez-Rippl Dóra

művészetelmélet

Bemutatkozás

Graduális és doktori filozófiai tanulmányaimat a PTE-n végeztem, állami ösztöndíjjal. Jelenleg a PTE-KPVK adjunktusa és a Pécsi Filozófia Doktori Iskola oktatója vagyok, kurzusaim témája filozófia, irodalomelmélet, kutatásmódszertan. Művészetelméleti és művészetpszichológiai kutatásaim elméleti alapját olyan általános kurrens kérdések adják, mint az eszme- és művészettörténeti szempontból jelentős műalkotások filozófiai hátterének és értelmezési keretének elméleti hasonlósága, a kortárs kultúrelméleti kutatások transzdiszciplináris evidenciái, vagy az egyes kultúrák lokális jellegzetességeinek alapvető szerepe a műalkotói és műértelmezési folyamatokban. A művészi szelekció alkotásmódszertani szempontjai (stílus- és témaválasztás), a műalkotás befogadási folyamatának rejtett kommunikációs elemei (a közönség és rajongótábor kialakulása, illetve a „kedvenc” műalkotás kérdése), de mindenekelőtt a hagyományőrzés kulturális szükségszerűségének kérdése a művészetben, a 21. század technicizáló kultúraértelmezési irányzatai közepette is erős meghatározói a művészi értékteremtés-értelmezési kísérleteknek. Éppen ezért azt vallom, hogy az értékőrzést nem tekinthetjük a művészi alkotás és a művészet társadalmi interakciós folyamatait kísérő, járulékos tulajdonságnak, hanem épp ellenkezőleg: feltételeznünk kell, hogy az érték minden művészi (rész)folyamat elvitathatatlan alkotóeleme. Kutatásaimban ebből az elméleti alappozícióból vizsgálom az értékteremtő kultúraértelmezés művészetelméleti elemeinek hagyománytörténeti jelentőségét, különös tekintettel a kortárs magyar alkotó- és képzőművészetre, azon belül Gerzson Pál festőművész gazdag elméleti háttérrel rendelkező, kivételes életművére. 

Iskolák

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-05-10 17:00:00

Esemény

5. „Aki a kékes égbe néz…” – Gerzson Sarolta fotókiállítása

2024-02-02 00:00:00

Esemény

Konferenciaelőadás képzőművészet és mesterséges intelligencia 21. századi összekapcsolódásáról

2023-12-13 10:50:00

Hír

Gerzson Pál portréfestészetének kései remekeiből nyílt kiállítás 2023. áprilisában. E kiállítás képi anyagából egy katalógust szerkesztettünk, melynek online változata 2023. decemberében jelenik meg.

2023-10-07 17:00:00

Esemény

Gerzson Sarolta fotóiból nyílik tárlat 2023. október 7-én a Laffert Kúriában, Dunaharasztiban. Gerzson Pál leányának képei édesapja fényészleleteit idézik. Természetszemlélődő ő is, szeme a víz, a levegő és a fény nagyon is komoly játékának melankóliáját a lelki hatásokra absztrahálva adja vissza.

2023-07-28 16:27:00

Hír

"Biztos, hogy van egy Teremtő - Gerzson Pál művészi bölcsessége" című tanulmányom az Országút 2023. július 28-i számában olvasható.

2023-05-04 16:09:00

Hír

Gerzson portrégyűjteményének tárlatát három kurátor jegyzi: Füzes Gergely és Kecskés András festőművészek, valamint Dergez-Rippl Dóra filozófus, az MMA ösztöndíjas kutatója. A kiállításról írt összefoglaló az Országút folyóirat május 4-i számában jelent meg.

2023-04-04 07:58:00

Hír

Gerzson Pál festőművész a geometriai absztrakció felé fordulva alakította ki egyedülálló, szín- és formaharmóniákon alapuló konstruktív művészeti stílusát. Ezt egy egyetemi tananyag keretében dolgoztuk fel a PTE-KPVK tanító szakos hallgatóival.

2023-04-18 18:00:00

Esemény

A magyar piktúra történetében egyedülálló az a portrégyűjtemény, amelyet2023. április 18-tól láthatnak az érdeklődők a Kőrösi Galériában. Gerzson Pál műveit azt absztrakt formavilág jellemzi, mégis visszatért a figurális ábrázoláshoz, és közel száz portrét készített barátairól.

2022-11-17 10:30:00

Esemény

Barcsay művészi anatómiája abból indul ki, hogy a művész számára a test elsősorban látvány, ezért az anatómiát az élő modell felől magyarázza, és az összefüggéseket elgondolja. Előadásomban bemutatom, hogyan örökíti tovább mindezt a híres Barcsay-tanítvány: Gerzson Pál.

2022-12-05 10:17:00

Hír

Gerzson Pál művészetpedagógiáját bemutató tanulmányom a Miskolci Egyetem legújabb pedagógiai tanulmánykötetében jelent meg 2022. decemberében.

2022-11-25 09:58:00

Esemény

„A hasonlókat hasonlók ismerik meg” – mottó segítségével és (többek közt) Gerzson művészetpedagógiai példáján keresztül arra szeretnék rávilágítani, hogy a művészi ízlésformálás tanulható, mert a művészet korokon átívelő, örök értékeket közvetít, amelyeket felismerve saját magunkra ismerhetünk.

2022-05-29 17:40:00

Hír

A Gerzson Pál Művészeti Alapítvány megtisztelő felkérését elfogadva 2022. május 29-től az Alapítvány kuratóriumi tagja lehetek.