Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert 2020

művészetelmélet

Bemutatkozás

Rábaközi gyökerekkel Győrött születtem 1977-ben. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK habilitált egyetemi docenseként oktatok, egyúttal a Történelemelméleti Tanszék vezetőjeként dolgozom Piliscsabán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék óraadó tanáraként tanítok.

A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszással, továbbá a korabeli nyomtatott és kéziratos iskolai és népi énekeskönyvekkel foglalkozom. Eddig három monográfiám jelent meg e témakörökben.  Az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagjaként 1997 óta veszek részt a csíksomlyói passiójátékok kritikai szövegkiadásában. E kincsek XXI. századi bemutatására tanítványaimból 2002-ben megalapítottam a Boldog Özséb Színtársulatot (BÖSZK), amelynek tagjaival eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenítettünk fel a Kárpát-medence 25 helyszínén; néhány előadás az MMA Kiadó http://t.ly/dxYDMa csatornáján látható.  
A vasi Perenye teljes népének- és népszokástárát közel 300 népi dallammal 1995 óta összegyűjtöttem, rendszereztem és helybéli diákoknak visszatanítom. A rábaközi Csapodon mintegy 80 dallamot örökítettem meg.

E műfajhoz kapcsolódik az ösztöndíjam témaköre. A Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, irodalom- és zenetörténeti rendszerezését végzem. Fontosnak tartom, hogy e páratlan értékű és mennyiségű, a tudományos kutatás, az előadóművészet és a közoktatás számára eddig szinte ismeretlen, tiszta forrásanyag életre keljen. Ezért a kutatásokkal párhuzamosan az LFZE népzene szakos növendékeivel hangfelvételeket készítünk. E hanganyagot kotta- és szövegmelléklettel együtt CD-ROM-on és internetes youtube-csatornán keresztül szeretném közzétenni.  
 

Iskolák

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Jelenlegi Munkahely

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK habilitált docense; LFZE Népzene Tanszék, óraadó tanár

Hírek, Események

2023-08-02 14:44:00

Esemény

Több iskola diákja és hagyományőrző egyesületek az eredeti hazai gregorián Szent István-misét és a legjellegzetesebb Szent István-népénekeket énekelték orgona és népi hangszerek kíséretével.

2023-08-02 14:42:00

Esemény

A Boldog Özséb Színtársulat 35 perces modern iskoladrámája az 1956-os forradalom után, az erőszakos kollektivizálás idején játszódik egy magyar faluban.

2023-08-02 14:37:00

Esemény

A csíksomlyói színpadról Adolescens (1744), Dagobertus (1756), Volfgangus (1760), Gazdag, Sigismundus, Ludivicus, Dexterillus és Charitatillus (1771), valamint a Gazdag (1777) történetén keresztül mutattam be a csábítás formáit, az elkövetett vagy csak sejtett bűnök típusait.

2023-04-14 22:54:00

Esemény

A Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) egy eredeti, XVIII. századi szövegekből és népénekekből összeállított csíksomlyói passiójátékot mutatott be moralitás-jelenettel.

2023-04-14 22:49:00

Esemény

Az előadás a XVIII. századi csíksomlyói misztériumdrámák liturgikus vonatkozásait elemezte; kiemelten Potyó Bonaventura "Via crucis" című dramatikus, 45 szereplős passiójáték-keresztútját.

2022-12-15 21:12:00

Hír

In: Imák a népi és populáris kultúrában. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerk. Frauhammer Krisztina–Horváth Sándor–Landgráf Ildikó. BTK Néprajztudományi Intézet (ELKH) – Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 2021, 47–59. http://real.mtak.hu/139393/

2022-12-15 21:09:00

Esemény

In: Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17–19. század) – New results in the research of Theatre and Drama (17th–19th century). Szerk. Farkas Anett és Körömi Gabriella. Líceum Kiadó, Eger, 2022, 69–90. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7531/

2022-12-15 21:04:00

Esemény

Híradások: Bodnár Dániel: Régi-új Mária-szobor várja a Pázmány Mikszáth téri épületébe betérőket; Magyar Kurír, https://www.magyarkurir.hu/hirek/regi-uj-maria-szobor-varja-pazmany-mikszath-teri-epuletebe-beteroket; és https://btk.ppke.hu/aktualis/hirek/maria-szobrot-avatott-a-pazmany-btk

2022-12-15 20:55:00

Esemény

Program az MTA honlapján: https://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag/esemenyek/2022/mestereknek-mestere-kilian-istvan-emlekkonferencia A feltöltött kép: Kilián István 2013-ban

2022-12-15 20:48:00

Esemény

Bodó Márta fényképes beszámolója: https://romkat.ro/2022/10/18/ferences-iskoladramak/ és https://www.magyarkurir.hu/hirek/bemutattak-kolozsvaron-ferences-iskoladramak-uj-koteteit

2022-12-15 20:41:00

Esemény

Beszámoló: Erdélyi iskolakultúra, színház, néphagyomány és klasszikus-modern lelkiség. Műhelyhét Kolozsvárott és Gyulafehérváron a BÖSZK-kel:

2022-12-15 20:34:00

Esemény

Híradás: https://www.ferencesek.hu/tortenelem-kozosseg-es-szent-ferenc-masodik-eletrajza-rend-es-iskolatorteneti-konferencia-esztergomban/?fbclid=IwAR1aK0q7iQHNoSmKmDOETooPk-a11Sb1Tb6iZA5jxjmk0Egnri7JYhlegio; Magyar Kurír, 2022. október 7-én: https