Dr. Horváth Péter

művészetelmélet

Bemutatkozás

Kutatásaim elsősorban a művészetelmélet és az irodalomtudomány területeit érintik, ezen belül a modern irodalom és bölcseleti irányzatok problémái foglalkoztatnak. Doktori tanulmányaimat egy Kertész Imréről írt disszertációval zártam le, amelyben az író életművének egzisztencialista vonatkozásait vizsgáltam. A magyar irodalmi hagyomány képviselői  közül Németh László, József Attila, Ottlik Géza, Nádas Péter munkáit tanulmányoztam behatóbban. Filozófiai érdeklődésem homlokterében az életfilozófia, a fenomenológia, hermeneutika, egzisztencializmus, (poszt)strukturalizmus elméleti kérdései állnak, ezen belül mindenekelőtt Nietzsche és Heidegger életművének kutatása. Az MMA ösztöndíj keretében Kertész Imre írói munkái a receepció által mindeddig kevésbé vizsgált aspektusainak feltérképezésére vállalkozom. 

Iskolák

Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola

Jelenlegi Munkahely

Hírek, Események

2024-06-05 00:00:00

Esemény

Kertész Imre Lét és írás könyvének bemutatója a Kertész Imre Intézetben

2024-05-23 10:00:00

Esemény

Konferenciaelőadás a Kádár-rendszer hetvenes éveiben megjelent holokauszt tárgyú epikai műveiről.

Hír

Vázlatok, feljegyzések, tématervek 1958-1963 címen kiadatlan Kertész írások jelentek meg 2023-ban.

2024-03-21 00:00:00

Hír

Immár napra pontosan 27 év telt el azóta, hogy Kertész Imre 1997 március 21-én megkapta az 1994-ben....

2023-12-13 20:35:00

Hír

Kertész Imre egyik legjelentősebb fordítói teljesítményét az eredetileg 1872-ben megjelent A tragédia születése című, Friedrich Nietzsche nevéhez fűződő drámaelméleti mű magyarra történő átültetése képezi.

2023-10-19 14:15:00

Esemény

Kertész Imre a kilencvenes évek elején dolgozta ki holokausztkultúrára vonatkozó elméletét, amely azon a belátáson alapult, hogy az Auschwitz-ról szóló nagy számú műalkotás új, önálló arculattal bíró kultúrát hozott létre.

2023-07-14 14:41:00

Hír

A magyar holokausztepika művei közül Kertész Imre Sorstalanság című regényét, komparatív kritikai elemzés keretében, a leggyakrabban Keszi Imre Elysium (1958) című regényével összefüggésben tárgyalja a hazai recepció.

2023-05-13 15:40:00

Esemény

Az "Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban" konferencián tartott előadásban azt mutattam be, hogy Kertész Imre rendszerváltozás idején megjelent műveiben miként jelenik meg a pénz ábrázolása az idegenség és a törvénysértés tapasztalatával összefüggésben.

2023-04-10 17:10:00

Hír

Schopenhauer több más munkája mellett Kertész Imre ismerte a filozófus A nemi szerelem metafizikája című művét, az eredetileg A világ mint akarat és képzet II.kötetében megjelent traktátust, melyet közvetlenül a Kaddis a meg nem született gyermekért című regény írása közben 1987-ben dolgozott fel.

2023-04-05 18:35:00

Hír

A holokausztmúlt emlékezettörténeti fordulópontját a magyar irodalmi diskurzusban Ember Mária Hajtűkanyar (1974), Kertész Imre Sorstalanság, Moldova György Szent Imre-induló, Bárdos Pál Az első évtized és Gyertyán Ervin Szemüveg a porban című regényeinek 1975-ös kiadása jelöli.

2022-12-11 19:14:00

Hír

A magyar irodalmi holokausztemlékezet Keszi Imre Elysium című regényét kanonizálta a holokauszt első szépirodalmi értékű prózai műveként, amely epikai alkotás sok szempontból összevethető Kertész Imre Sorstalanság című regényével.

2022-12-11 14:16:00

Hír

Kertész prózai írásaira a kilencvenes évek elején az osztrák író, Thomas Bernhard gyakorolta a legnagyobb hatást, ami a Kaddis a meg nem született gyermekért és Az angol lobogó című regényeiben érhető tetten.